Rico 保溫瓶-真空保溫壺

Rico保溫瓶屬於平價大眾化贈品批發

 

款式多樣,保溫效果好適合尾牙送禮公司贈品

 

歡迎團體大量訂購,杯身代客印刷LOGO雷雕。

 

 

Rico真空咖啡壺KS1-2000

Rico真空咖啡壺KS1-2000

Rico真空咖啡壺RC-1500

 

 

其他更多保溫杯保溫瓶請按下圖參觀↓

 

 

 

 

 

      【商品內容】    【購物辦法】    【線上訂單】    

掃描 Line

           鍋大姐商行     439台中市大安區中山北路90巷18號   

       電話:04-26883917    傳真:04-26883900      Line:  kdj888999

                        E-mail:  ni4211@yahoo.com.tw